REGLEMENT ORANJEBRADERIE


De deelnemers verplichten zich te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

1. Na volledige inschrijving ontvangt huurder een factuur. Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen de op de factuur vermelde termijn voldaan worden.

2. Betaling wordt alleen geaccepteerd indien factuurnummer vermeldt is, geen vermelding? Dan wordt het bedrag teruggestort naar desbetreffende rekeningnummer en heeft u zich niet aangemeld!
3. De huurder is toegestaan alleen die goederen te verkopen waarmee is ingeschreven
4. Bij niet verschijnen op de markt bent u alsnog marktgeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van betaalde marktgelden.
5. Indien bij aanvang van de markt de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de organisatie zich het recht om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van reeds betaalde marktgelden.
6. Het is de huurder alleen toegestaan van achter zijn stand te verkopen en/of te demonstreren
7. Het is de huurder niet toegestaan om de stand zowel naar achterzijde als naar straatzijde uit te bouwen!
8. Het is de huurder niet toegestaan om de auto achter de stand te parkeren, brandveiligheid!
9. De huurder dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten. Eventuele kosten worden in de vorm van een boete van € 100,- per stand achteraf in rekening gebracht.
10. De huurder is verplicht de gehele duur van de markt zijn stand te bemannen.
11. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
12. Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de huurder.
13. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer van de markt te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van de markt.
14. Bij niet voldoen van de marktgelden behoudt de organisatie zich alle rechten voor.
15. De huurder dient zich te houden aan de door de organisatie gestelde voorwaarden en eventueel nader te verstrekken instructies.
16. In alle gevallen waar deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
17. Daar waar de organisatie anders beslist vervallen bovenstaande regels.


Met vriendelijke groeten,
De marktmeester

 
 
 logo 2024
 
 

ZONDAG

 

27 APRIL 2025

 

 

 

 

ONZE CONTACTGEGEVENS:

 

!!! Nieuw telefoonnummer !!!

06-25144476

ook bereikbaar via whatsapp

 

stuur een e-mail naar:

de marktmeester

 

de kindervrijmarkt

uitsluitend gebruiken voor de KVM 

 

 

Postadres:
V.O.F. Brunssum Events
Trichterweg 197
6446 AS  Brunssum

 

 

Overige gegevens:

KvK nummer:  60233486

Bankrekeningnummer:

NL02 RABO 0156 9076 07